Przeglądy
okresowe

Przeglądy
okresowe

DSC01662 miniat

Oferta

 

Przeglądy wynikające z Prawa Budowlanego.

Każdy właściciel bądź zarządca budynku zobowiązany jest zgodnie z Art. 62 Ustawy Prawo Budowlane do przeprowadzania okresowych przeglądów obiektów budowlanych.

Pomożemy ci zorientować się jakie przeglądy i kiedy potrzebne są tobie. Sprawdzimy prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego, pomożemy ci ją założyć i prowadzić.

Przeprowadzimy dla ciebie następujące przeglądy:

  1. Przegląd roczny i półroczny polegający na sprawdzeniu stanu technicznego: a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.
  2. Przegląd roczny i półroczny przewodów kominowych spalinowych, dymowych i wentylacji     grawitacyjnej.
  3. Przegląd roczny i półroczny instalacji gazowych.
  4. Przegląd pięcioletni polegający na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.
  5. Przegląd pięcioletni obejmujący badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

Przeglądy gwarancyjne.

Budynki nowe bądź też po remoncie powinny być przeglądane co roku w okresie gwarancji. Pozwala to właścicielowi na szybką reakcję i usuwanie usterek w czasie gwarancji na koszt wykonawcy.                                                                                                                               

Pomożemy ci przygotować się do przeglądu i sprawdzimy budynek pod względem technicznym.

Opinie techniczne i ekspertyzy.

Najczęściej wykonania opinii technicznej lub ekspertyzy wymaga Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przy legalizacji samowoli budowlanej, bądź przy stwierdzeniu nieprawidłowości w budynku.

Czasami też samemu chcemy sprawdzić czy nasza nieruchomość nie zagraża innym i co z tym zrobić.

Pomożemy ci. Sporządzimy opinię techniczną lub ekspertyzę, podpowiemy co dalej.

DSC01662 miniat

Oferta

 

Przeglądy wynikające z Prawa Budowlanego.

Każdy właściciel bądź zarządca budynku zobowiązany jest zgodnie z Art. 62 Ustawy Prawo Budowlane do przeprowadzania okresowych przeglądów obiektów budowlanych.

Pomożemy ci zorientować się jakie przeglądy i kiedy potrzebne są tobie. Sprawdzimy prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego, pomożemy ci ją założyć i prowadzić.

Przeprowadzimy dla ciebie następujące przeglądy:

  1. Przegląd roczny i półroczny polegający na sprawdzeniu stanu technicznego: a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.
  2. Przegląd roczny i półroczny przewodów kominowych spalinowych, dymowych i wentylacji     grawitacyjnej.
  3. Przegląd roczny i półroczny instalacji gazowych.
  4. Przegląd pięcioletni polegający na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.
  5. Przegląd pięcioletni obejmujący badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

Przeglądy gwarancyjne.

Budynki nowe bądź też po remoncie powinny być przeglądane co roku w okresie gwarancji. Pozwala to właścicielowi na szybką reakcję i usuwanie usterek w czasie gwarancji na koszt wykonawcy.                                                                                                                               

Pomożemy ci przygotować się do przeglądu i sprawdzimy budynek pod względem technicznym.

Opinie techniczne i ekspertyzy.

Najczęściej wykonania opinii technicznej lub ekspertyzy wymaga Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przy legalizacji samowoli budowlanej, bądź przy stwierdzeniu nieprawidłowości w budynku.

Czasami też samemu chcemy sprawdzić czy nasza nieruchomość nie zagraża innym i co z tym zrobić.

Pomożemy ci. Sporządzimy opinię techniczną lub ekspertyzę, podpowiemy co dalej.